Om

Jag heter Thara Hallbert och är utbildad SV/SO-lärare för årskurs 1-7 Dessutom är jag utbildad till specialpedagog och speciallärare.

Jag undervisar elever som behöver lite extra hjälp med sina studier.

Genom att anpassa min metodik och pedagogik får jag lättare med mig mina elever så att de kan ta till sig innehållet lättare.

Förutom detta handleder jag pedagogerna samt sitter med enstaka elever för att stötta dem i sin kunskapsutveckling.